Poslovno-tehnološki inkubator će pomagati malim poduzetnicima/obrtnicima u realizaciji njihovih poslovno-tehnoloških inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja. Pružati će potrebnu stručnu pomoć, upotrebu slobodnih proizvodnih i uredskih kapaciteta po subvencioniranim cijenama, unaprjeđenje i razvoj poduzeća i proizvoda uz mentora i pristup raspoloživim izvorima financiranja.

  • U okviru Inkubatora namjeravaju se pružati usluge i postojećim poduzećima kao mjesto transfera znanja, iskustva i tehnologije.
  • Namjera je uspostaviti i edukacijsko-tehnološki prostor koji se temelji na iskazanoj potrebi za stanare inkubatora i sve ostale zainteresirane poduzetnike, a koja je identificirana kroz anketiranje poduzetnika i nezaposlenih osoba.
  • Inkubator će biti namijenjen za poduzeća koja se bave proizvodnom ili razvojnom djelatnošću i/ili koji nude inovativan proizvod ili uslugu. Nadalje, Inkubator je također namijenjen uslužnim poduzećima, ali čija je usluga vezana uz proizvodnu djelatnost ili je podrška razvoju proizvoda/kreativne industrije.
poduzetnicki-inkubator-stvaranje-novih-poduzeca

Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije biti će uspostavljen kao poduzetnička potporna infrastruktura u 100%-tnom vlasništvu Krapinsko-zagorske županije. Provedbom projekta poticati će se stvaranje novih poduzeća u Krapinsko-zagorskoj županiji (kroz promociju poduzetništva među učenicima i studentima, putem aktivnosti edukacijsko-tehnološkog dijela inkubatora i kroz inovativni laboratorij, pružanjem savjetodavnih usluga upravitelja inkubatora svim stanarima i korisnicima usluge virtualnog inkubatora). Također će se pružati podrška razvoju novih proizvodnih linija i širenju poslovanja postojećih poduzetnika (putem edukacijsko-tehnološkog dijela inkubatora te kroz inovativni laboratorij).

Najvećim dijelom to su prerađivačka industrija, informacije i komunikacije. Iz prerađivačke industrije stratešku djelatnost činila bi poduzeća iz metaloprerađivačkog sektora zbog postojećeg iskustva i tradicije proizvodnje, tehnološke i obrazovne baze te djelatnost informacija i komunikacija odnosno točnije računalnog programiranja zbog ogromnog potencijala rasta, inovativnog potencijala i dostupnosti visokoobrazovanog kadra i stručnog osoblja.

Osnovni podaci o projektu
Korisnik projekta Krapinsko-zagorska županija
Ukupna vrijednost projekta 29.623.436,17 kn
Bespovratna sredstva 19.986.095,43 kn
Sredstva prijavitelja 9.637.340,74 kn
Razdoblje provedbe 37 mjeseci (01.09.2017. do 01.10.2020.)
Aktivnosti
  1. Izgradnja poslovno-tehnološkog inkubatora
  2. Opremanje poslovno-tehnološkog inkubatora
  3. Uspostava virtualnog inkubatora
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, Prioritetnom osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskim prioritetom 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“ Specifičnim ciljem 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Posredničko tijelo 1

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta
Ul. grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/6106-111
E-mail: info@mingo.hr
www.mingo.hr

Posredničko tijelo 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/6042-400
E-mail: info@safu.hr
www.safu.hr